RING: 0047 46891229

DIESELPARTIKKELFILTER RENSING

images_edited.png
dpf2.jpg
images (2).jpg
 • Regenererings problemer, økte regenererings intervaller eller regenererings feil?

 • Virker bilen/lastebil/maskin/traktor etc. treg, tap av motoreffekt, går bil i nød-modus?

 • Sterk lukt av diesel, mye eksos røyk fra bilen/lastebil/maskin/traktor etc, høyt drivstofforbruk, øker oljenivået?

 • Varsellampe lyser?

 • Når ditt DPF-filter begynner å bli tett, vil slitasjekurven på motoren øke.T

 • Tett DPF-filter gjør eksosstrømmen tregere, som igjen gjør at motoroljen vil ta opp mer sot, jo høyere sotinnhold i oljen jo høyere slitasje etc. 

 

 1. Hvorfor tetter DPF seg?

 • For høyt askeinnhold (regenerering fjerner bare sot , ikke asken)

 • Regenereringsfeil (bil kan ikke fullført regenererings syklus pga, vær, stopp av bil/maskin etc).

 • Feil kjøremønster, korte kjøreturer (feil driftstemperaturer) kan føre til feil i regenereringsprosess.

 • DPF feil (varsellampe), DPF-system har feilet trolig grunnet blokkert DPF.

 

 1. Hvilken mulighet har du når DPF feil oppstår?

 • Kontakte verksted, kjøre tvunget regenerering; reparasjonen viker trolig bare midlertidig, pga. under denne prosessen fjernes kun sot-partikler, ikke asken som bygges opp over tid (asken kan ikke brennes vekk).

 • Bruk av rensevæsker/kjemikalier; dette kan kanskje fjerne soten men ikke asken i filteret.

 • Erstatte/bytte DPF, meget dyrt.

 • Fjerne DPF fra eksos system, dette er mot myndighetenes forskrifter.  

 • Utfør DPF rens hos oss, enkelt, raskt, økonomisk og ikke minst miljøvennlig.

 

 1. Bestille DPF rens.

 • Vi bruker siste teknologi, vi bruker vann/luft under høyt trykk (aqueous cleaning) for å rense DPF.

 • Grundig rens av filteret (DPF) gir opp mot 98 % renere filter, sedimenter som aske og sot vil bli fjernet.

 • Du får 1-års garanti, hvis ditt filter blokkeres på nytt , vi renser filteret inntil 1 ganger kostnadsfritt (transport kostnader belastes kunden).

 •  Rapport med gjennomstrømningshastighet før/etter rens, samt bilder innvendig av DPF før/etter rens  Rapport vil bli besvart per epost.

 

Om andre filtre,radiator,etc ønskes renset vennligst kontakt oss på tlf: +47-46891229 / support@nordic-dpf.no