OLJEANALYSE

ana2.jpg

RING: 0047 46891229

Vi kan tilby oljeanalyse av motorolje, hydraulikkolje, girolje, kompressorolje, smørefett m.m. 

Selve hovedgrunnen til oljeanalyse; kunne forutse problemer, uten å måtte demontere utstyret, for så å fysisk kontrollere komponenter.

Gjennom våre analyseparametere vil vår analysepakke kunne avdekke problemer/feil som:

 • Forurensning i oljen som f.eks.:                                                           

  • Vann (Sjøvann, Kjølevann mm)

  • Drivstoff

  • Støv

  • Annen olje (lekkasje)

  • Andre produkter (frostvæske etc.)

  • Tilsetninger (feil olje i bruk)

 • Slitasjemetaller i oljen fra f.eks.:

  • Sylindere

  • Stempler

  • Pumper

  • Gir/tannhjul

  • Kjølere

  • Pakninger

  • Foringer

  • Føringer

 • Oljens egenskaper som:

  • Viskositet

  • Viskositetsindeks

  • Additivinnhold

Vår analysepakken inneholder:

 • 14 Elementer (Aluminium Al, Jern Fe, Krom Cr, Kobber Cu, Bly Pb mm, måles i enheten ppm, dekker partikler i størrelse 4-8µm i størrelse, disse partiklene er totalt oppløst i oljen (altså ikke synlige partikler) – som stort sett går forbi system filter)

 • Vanninnhold (over 1000ppm, høyt vanninnhold øker risiko for skader/slitasje, korrosjon av metallkomponenter samt degraderer oljens egenskaper)

 • Kjølevann (Kan føre til full kontakt mellom vitale komponenter i for eksempel  en motor eller hydraulikkaggregat)

 • Flammepunkt (Indikasjon på innblanding av drivstoff; diesel/bensin)

 • Viskositet ved 40/100°c, samt viskositetsindeks

 • Diagnose (Rapport per epost)

 

Om andre analyseparameter ønskes testet, kontakt oss på tlf: +47-46891229 / support@nordic-dpf.no

 • Drivstoff (bensin / diesel)

 • Partikklanalyse

Forskning viser at ca. 80% av alle havarier skyldes dårlig filtrering eller kontaminering (forurensning) av oljen.

 

Med forurensinger i oljen menes elementer som ikke naturlig hører til i et oljesmurtsystem. Eksempler er:

•Kjølevann : Fra for eksempel defekt oljekjøler.

•Annen type vann (kan enkelt skille mellom sjøvann og ferskvann)

•Drivstoff: uforbrent Diesel fra defekte dyser (viskositet endres) eller lekkasje fra rør/slange dumpe. (motorer)

•Sot : Grunnet tett dieselpartikkelfilter, tett luftfilter, mye tomgangskjøring / feil driftstemperatur pga. mye småkjøring (motorer)

•Støv : Fra f.eks. feil montert luftfilter, oljelekkasje - pakninger på sylindere til en graver.

•Annen olje: Motorolje i girkasse? 0w/20 eller 15w/40? Glykol Produkt i olje?

•Tilsetninger: Er det tilsatt noe som ikke burde (lurium). Som kan felles ut i filteret? (forskjellige typer tilsetninger)

•Regelmessig oljeanalyse gir forutsigbarhet, fordi dere vil få kontroll på blant annet de faktorene som er nevnt tidligere - Det vil si at oljeprøver er med i et tilstandsbasert vedlikeholdsprogram.

•På denne måten kan ”helsetilstanden” på maskineriet overvåkes og det kan planlegges evt. vedlikehold og reparasjoner. 

•Dette gir en sikkerhet i kontinuerlig drift med minimal nedetid, reduksjon i kapital oppbundet i reservedeler.

•Det betyr at oljen byttes etter tilstand – oljeskiftet blir optimalisert, baser på oljens fysiske og kjemiske egenskaper (degradering mot nyolje verdi).

•Sparer kostnader og miljø.

•Oljeprøver brukes også forbundet med reparasjoner, mistanke om feil olje i bruk, bekreftelse, innkjøring og feilsøking.

spectroilm w.jpg