VI RENSER OGSÅ ANDRE APPLIKASJONER SOM: 

Varmeveksler

vm.png

Varmevekslere gjør en viktig jobb i forbindelse med energioverføring, derfor bør beleggdannelse innvendig i varmeveksleren unngås.

Varmeveksleren i f.eks. en båt får stor påkjenning, på saltvannssiden vil det dannes belegg (alger, mikroorganismer), dette belegget forringer varmevekslerens varmeoverførings egenskaper. Beleggdannelse vil øke korrosjon. 

​Intercooler

ic.jpg

Ved turbohavari anbefales det at intercooler skiftes, eller rengjøres slik at alle metallpartikler blir borte fra systemet.

Over tid vil intercooler bli til smusset av olje samt støvpartikler.

RADIATOR​

R1.jpg
R2.jpg

Radiatoren gjør en viktig jobb i forbindelse med energioverføring, derfor bør beleggdannelse innvendig i varmeveksleren unngås.

Varmeveksleren i f.eks. i et hus vil på vannsiden få belegg (alger, mikroorganismer), dette belegget forringer varmevekslerens varmeoverførings egenskaper. Beleggdannelse vil øke korrosjon. 

KATALYSATOR

K.jpg

Katalysator må nødvendigvis ikke skiftes dersom den tetter seg.

Vi renser katalysator til en fornuftig pris, 

Kontakt oss på tlf: +47-46891229 / support@nordic-dpf.no